Pozvánka pro akcionáře

Pozvánka pro akcionáře

Pozvánka

 

na řádnou valnou hromadu společnosti

ICS Identifikační systémy, a.s.

_______________________________________________________

Řádná valná hromada se koná dne 26. 6. 2015 v 10.00 hod. v sídle společnosti ICS Identifikační systémy, a.s., V Holešovičkách 1492/42, 180 00 Praha 8 s následujícím programem:

  1. Výroční zpráva za rok 2014
  2. Rozvaha a výsledovka roku 2014
  3. Schválení výroční zprávy, rozvahy a výsledovky
  4. Rozhodnutí o rozdělení zisku
  5. Udělení absolutoria pro vedení firmy, představenstvo a dozorčí radu společnosti

 

V Praze dne 20. 5. 2015

 

Ing. Josef Petráž

předseda představenstva společnosti