HW Produkty

Barvící pásky

Pro zajištění dobré kvality a hlavně trvanlivosti tisku naše firma nabízí barvicí pásky, které jsou optimální pro potisk na tiskárnách Zebra. Jednotlivé typy rozlišujeme podle jejich složení a použitelnosti na různé druhy materiálů etiket.

Popis

Vosková barvící páska

– nejběžnější páska určená pro potisk etikety z nehlazeného papíru.

První je tzv. ochranná vrstva. Ta je v přímém kontaktu s tiskovou hlavou, kterou „ošetřuje“ v době, kdy se pohybuje po tiskové hlavě, ale tisk ještě neprobíhá (např. při kalibraci tiskárny).

Druhou vrstvu tvoří nosný pás, na který je nanesena tisková vrstva. Tu tvoří barvivo smíchané s voskem, které se vpíjí do podkladového materiálu. Tento proces, charakteristický pro použití tohoto druhu pásky na potisk savého podkladového materiálu, probíhá již při nastavení poměrně nízké teploty tiskových bodů termotransferové hlavy tiskárny. To znamená, že dochází k menšímu zatížení tiskové hlavy, a tím k prodloužení její životnosti. Používání této barvicí pásky pak umožňuje dosažení vyšších rychlostí tisku.

 

Pryskyřičná barvící páska

– je protipólem pásky voskové, která vyhovuje i těm nejpřísnějším nárokům na kvalitu a trvanlivost potisku. Je vhodná pro všechny typy speciálních umělohmotných etiket a pro hlazené papírové etikety.

Její složení je následující:

První je opět ochranná vrstva, která ošetřuje tiskovou hlavu.

Druhou tvoří nosný pás, na který je nanesena tzv. uvolňovací vrstva z vosku. Tím je zajištěno, aby se barvivo nepřipékalo na nosnou vrstvu, ale na etiketu. Tisková vrstva je tentokrát tvořena směsí barviva a pryskyřice. Barvivo na této pásce se do podkladového materiálu nevpíjí, ale je připékáno k povrchu potiskované etikety. Do prostředí s extrémně vysokými teplotami je pak možno zajistit speciální pryskyřičnou pásku s odolností až do +500°C.

Nevýhodou je, že při termotransferu pryskyřice je nutno vyvinout podstatně vyšší teplotu na tiskové hlavě než u vosku.

 

Směsná páska

– zhotovena na bázi vosku/pryskyřice.

Je určena pro potisk hlazených papírových etiket. Předností je nižší cena oproti pryskyřičné barvicí pásce. Struktura je obdobná jako u pryskyřičných pásek, liší se pouze poslední vrstvou, kterou tvoří barvivo ze směsi vosku a pryskyřice. Tato páska je určena pro tisk na materiály, které nejsou tak porézní jako běžný papír, ale nejsou omyvatelné (hlazená papírová etiketa).