HW Produkty

Majetek Moduly

SW moduly pro doplnění jednotlivých řešení ProBaze MAJETEK

Uvedené moduly jsou určeny pro rozšíření funkcionality SW pro inventarizaci majetku. Vedle standardních funkcí umožní uživateli rozšířit dostupné informace k danému předmětu (OBRÁZEK), rozšířit možnosti sledování umístění předmětů (PODLOKALITA) nebo využívat i k evidování doplňujících informací k inventovanému předmětu (REVIZE).

Vedle těchto standardizovaných modulů jsme připraveni na další rozvoj takových to modulů.

Kategorie:
Popis
OBRÁZEK

optimální využití tohoto modulu je pro specifické předměty, kde je účelné doplnit popis předmětu i jeho obrázkem. Modul je vhodný pro terminály se slotem na microSD kartu. Podrobnosti ČÁROVINY 2013

ZÁPŮJČKA

modul najde uplatnění tam, kde dochází k častému odnášení předmětů a jejich následnému vracení. Umožní při inventuře předměty identifikovat jako zapůjčené a při jejich vrácení identifikovat jejich původní umístění.

PODLOKALITA

existují předměty, na které je možné podhlížet z hlediska inventarizace dvojím způsobem – jako na předmět a současně jako na lokalitu, ve které jsou předměty umístěny (např. vitrína pro umístění uměleckých sbírek).

REVIZE

jedná se o možnost kombinovaného řešení. SW v terminálu je upraven pro záznam výsledku prováděné revize, kalibrace, kontroly, … v terénu. PBM je rozšířena o vedení záznamů o prováděných revizích i jejich končící platnosti.