Reference – Borer

Společnost Borer Chemie AG je jedním z hlavních dodavatelů produktů a technologií pro čištění a dezinfekci. Pro splnění zákonných požadavků na označování těchto produktů je nutná kompletní kontrola značení.