Majetek Moduly

Majetek Moduly

SW moduly pro doplnění jednotlivých řešení ProBaze MAJETEK

Uvedené moduly jsou určeny pro rozšíření funkcionality SW pro inventarizaci majetku. Vedle standardních funkcí umožní uživateli rozšířit dostupné informace k danému předmětu (OBRÁZEK), rozšířit možnosti sledování umístění předmětů (PODLOKALITA) nebo využívat i k evidování doplňujících informací k inventovanému předmětu (REVIZE).

Vedle těchto standardizovaných modulů jsme připraveni na další rozvoj takovýchto modulů.

OBRÁZEK

optimální využití tohoto modulu je pro specifické předměty, kde je účelné doplnit popis předmětu i jeho obrázkem. Modul je vhodný pro terminály se slotem na microSD kartu. Podrobnosti ČÁROVINY 2013

ZÁPŮJČKA

modul najde uplatnění tam, kde dochází k častému odnášení předmětů a jejich následnému vracení. Umožní při inventuře předměty identifikovat jako zapůjčené a při jejich vrácení identifikovat jejich původní umístění.

PODLOKALITA

existují předměty, na které je možné podhlížet z hlediska inventarizace dvojím způsobem – jako na předmět a současně jako na lokalitu, ve které jsou předměty umístěny (např. vitrína pro umístění uměleckých sbírek).

REVIZE

jedná se o možnost kombinovaného řešení. SW v terminálu je upraven pro záznam výsledku prováděné revize, kalibrace, kontroly, … v terénu. PBM je rozšířena o vedení záznamů o prováděných revizích i jejich končící platnosti.