ProBaze Majetek

ProBaze Majetek

SW pro autonomní vedení evidence neinvestičního majetku

Informační systém pro samostatné vedení evidence neinvestičního majetku. Při napojení na data o investičním majetku, vedeném v ekonomickém IS, umožní jeho import a následnou inventuru veškerého majetku. Systém umožňuje veškeré potřebné úkony spojené s evidencí majetků – zařazování, přesuny i vyřazování. Evidenci rozšiřujících informací o předmětech. Systém zajišťuje komunikaci se mobilním terminálem a tiskárnou etiket. Nedílnou součástí jsou potřebné inventurní výstupy. Lze jej provozovat i jako SW pro zpracování inventurních výsledků v návaznosti na nadřízený informační systém.

ProBaze MAJETEK – EVIDENČNÍ A INVENTARIZAČNÍ SW

Jedná se o autonomní informační systém, který umožňuje i napojování na různé ekonomické IS bez nutnosti změny komunikačního rozhraní na straně terminálu.

Každý předmět i lokalitu (místnost) je nutné jednoznačně identifikovat. K tomuto účelu lze využít jak evidenční číslo (např. přidělené v ekonomickém IS), tak inventární číslo v podobě čárového/2D kódu/RFID (identifikátor využívaný pro značení předmětů). K předmětu lze doplňovat celou řadu informací, např. výrobní číslo, doklady o pořízení, nákladové středisko, … Majetek je možné sledovat od jeho zařazení, zaváděcí nebo vstupní inventury, přes jeho pohyb v organizaci – převody, standardní inventury, až po jeho vyřazení. O každé provedené operaci s předmětem je pořízen doklad.

Evidenci majetku usnadňuje systém číselníků, které zjednodušují práci s daty.

Pro správu majetku lze využívat řadu tiskových sestav s uživatelskými filtry. Nasnímaná data lze zpracovávat dle různých hledisek (lokalit, osob, středisek, …).

ProBaze MAJETEK KOM  – INVENTARIZAČNÍ SW

SW umožňuje napojování na různé IS bez nutnosti změny komunikačního rozhraní na straně terminálu. Může načítat datové soubory různých formátů. Zobrazuje kompletní informace o pořízených datech včetně těch, které se do IS ve většině případů nepřenášejí. Umožňuje průběžně vyhodnocovat inventovaná data a před přenosem zpět do IS data zkontrolovat vytvářet inventurní přehledy dle různých filtrů. Po skončení inventury se přenesou vybraná data do IS. Při další inventuře se nahrávají z IS zcela nová data (neuchovává historii provedených inventur). Další možností využití je možnost sehrání inventovaných dat z více zdrojů a jejich společné inventování.

ProBaze MAJETEK GPS – VENKOVNÍ MOBILIÁŘ

Jedná se o „rozšiřující funkcionalitu k PBM , která umožňuje efektivní inventarizaci venkovního mobiliáře s využitím GPS souřadnic.