ProBaze Majetek

ProBaze Majetek

ProBaze MAJETEK
SW pro autonomní vedení evidence neinvestičního majetkuSW pro fyzické provedení inventury v terénu

Informační systém pro samostatné vedení evidence neinvestičního majetku. Při napojení na data o investičním majetku, vedeném v ekonomickém IS, umožní jeho import a následnou inventuru veškerého majetku. Komunikuje se terminálem se snímačem čárového kódu a TTR tiskárnou.

Princip PBM: jedná se o autonomní informační systém, který umožňuje i napojování na různé ekonomické IS bez nutnosti změny komunikačního rozhraní na straně terminálu.

Každý předmět i lokalitu (místnost) je nutné jednoznačně identifikovat. K tomuto účelu lze využít jak evidenční číslo (např. přidělené v ekonomickém IS), tak čárový kód (identifikátor využívaný pro tisk etiket a inventuře). K předmětu lze doplňovat celou řadu informací, např. výrobní číslo, doklady o pořízení, nákladové středisko, fotografie, technickou dokumentaci. Majetek je možné sledovat od jeho zařazení, zaváděcí nebo vstupní inventury, přes jeho pohyb v organizaci – převody, opravy, zápůjčky, standardní inventury, až po jeho vyřazení. O každé provedené operaci s předmětem je pořízen doklad.

Evidenci majetku usnadňuje systém číselníků, které zjednodušují práci s daty.

Pro správu majetku lze využívat řadu tiskových sestav s uživatelskými filtry. Nasnímaná data lze zpracovávat dle různých hledisek (lokalit, osob, středisek,…).

PB MAJETEK LOKAL

Systém je vhodný při menším objemu dat a při využití omezeným počtem uživatelů a jednoduchých přístupových právech. viz. článek ČÁROVINY 2010

PB MAJETEK SQL

Systém je vhodný při zpracovávání velkého objemu dat, požadavku na síťový přístup více uživatelů, systém uživatelských práv pro přístup k datům a jednotlivým funkcím.  viz. článek ČÁROVINY 2010

Možné MODULY – k této aplikaci je možné doplnit následující moduly

REVIZE

PBM