SW Inventura – ANDROID

SW Inventura – ANDROID TM

SW pro fyzické provedení inventury terminálem s dotykovým displejem

Tento SW je určen pro mobilní terminály, případně mobilní telefony s OS ANDROID. Umožňuje provádět fyzické inventarizace majetku pomocí čárových nebo 2D kódů. Využívá všechny vlastnosti zařízení – 2D imager, velký displej, posun obrazovek, dotykovou klávesnici. U mobilních telefonů probíhá rozpoznání kódů přes objektiv fotoaparátu s využitím umělé inteligence. Data pro inventuru jsou brána z různých informačních systémů.

Princip inventury ČK a 2D: Každá lokalita je označena unikátním pasportizačním kódem. Předměty jsou také označeny jedinečnými kódy předmětů.

Do terminálu se nahraje seznam inventovaných předmětů vč. očekávaného umístění jednotlivých předmětů, případně další doplňkové informace (nákladové středisko, výrobní číslo, …).

Inventurník s pomocí mobilního terminálu sejme kód lokality a pak snímá kódy předmětů v této lokalitě. Takto pořízená data se ukládají do paměti terminálu a následně se přenášejí do IS k dalšímu zpracování.

SW INVENTURA terminál může spolupracovat s různými informačními systémy, ve kterých je vedena evidence majetku. Standardně je toto připojení vytvořeno pro systémy: MÚZO, VERA, GORDIC, BAKALÁŘI, HELIOS GREEN, MIKROS, BBM, CASTIS, MAGION.

V případě, že uživatel nemá vhodný informační systém, je možné vést evidenci majetku i v SW ProBaze MAJETEK, který je produktem naší firmy.

Na základě definovaného datového rozhraní lze realizovat připojení i na další informační systémy.

Vlastnosti terminálů ANDROID OS: plné ovládání aplikace přes velký dotykový displej, snímání kódů přes 2D imager

Vlastnosti mobilních telefonů ANDROID OS: plné ovládání aplikace přes velký dotykový displej, snímání kódů přes objektiv fotoaparátu s využitím umělé inteligence

 

SW Inventura terminál je vytvořen v několika verzích:

INVENTURA BASIC

Do terminálu se nahrávají inventované předměty s jejich očekávaným umístěním. Obsluha zaznamenává kódy předmětů sejmuté v dané lokalitě. Po ukončení snímání předmětů vybrané lokality lze zobrazit v ní dosud nenasnímané předměty. Data se přenášení do komunikačního rozhraní a do IS na pokyn uživatele přes komunikaci WIFI.

INVENTURA KLASIK

Uvedená verze rozšiřuje základní verzi o další statistiky a náhledy na data. Možnost tabulkového zobrazení lokalit i předmětů

Modul OBRÁZEK

Pro mobilní terminály lze výše uvedené SW doplnit o zobrazení fotografie inventovaných předmětů.

POŘIZOVÁNÍ FOTODOKUMENTACE PŘEDMĚTŮ

Autonomní SW pro pořizování fotodokumentace evidovaných předmětů.

VENKOVNÍ MOBILIÁŘ

Jedná se o SW, který umožňuje provádění inventarizace venkovního mobiliáře s využitím GPS souřadnic. Terminál obsluhu při inventuře směruje k doposud nezinventovaným předmětům a umožňuje pořizování fotodokumentace.

 

„Android is a trademark of Google LLC.“