ProBaze Majetek KOM

ProBaze Majetek KOM

ProBaze MAJETEK KOM
SW pro komunikaci a vyhodnocení inventury na PC

Aplikace je určena organizacím provádějící pravidelné inventury pomocí kódů a je vhodné inventovaná data před přenosem do IS zkontrolovat nebo průběžně vyhodnocovat. Další možností využití je možnost sehrání inventovaných dat z více zdrojů a jejich společné inventování.

Princip PBM KOM: jedná se o „datovou pumpu“, která umožňuje napojování na různé IS bez nutnosti změny komunikačního rozhraní na straně terminálu. Může načítat datové soubory různých formátů nebo načítat data přímo z databáze IS. Zobrazuje kompletní informace o pořízených datech včetně těch, které se do IS ve většině případů nepřenášejí. Po skončení inventury se přenesou vybraná data do IS. Při další inventuře se nahrávají z IS zcela nová data (neuchovává historii provedených inventur).

PBM KOM

Data jsou importována z IS a dále nahrávána do terminálu. Po provedení fyzické inventarizace jsou nasbíraná data z terminálu exportována zpět. SW umožňuje vytvářet inventurní přehledy dle různých filtrů, na základě kterých jsou pak data přenášena zpět do IS. Je možné vytvořit i výstupní soubory pro export do IS. Podrobnosti ČÁROVINY 2009

PBM KOM– INVENTURNÍ SESTAVY

SW je rozšířen o výstupy vhodné pro správu majetku (návrh na převod ve formátu IS, výběr sestav podle potřeb, …)
Podrobnosti ČÁROVINY 2009