Odečty a revize v terénu

Odečty a revize v terénu

SW pro mobilní odečty zjištěných hodnot

Toto řešení umožní v terénu pořizovat záznamy o odečtených hodnotách z různých měřičů (např. vodoměr, plynoměr, …) nebo zapisovat hodnoty z měřících přístrojů o provedených měřeních (např. revize – elektro, revize plynoměrů, …).

Princip: Jednotlivá zařízení jsou označena jednoznačným identifikátorem v podobě čárového (ČK) nebo dvojdimenzionálního (2D) kódu. Pracovník je vybaven terminálem nebo tabletem se snímačem ČK nebo 2D kódu identifikuje odečítané nebo revidované zařízení a zaznamená odečtené nebo naměřené hodnoty. Následně je v centrále přenese do IS. V případě potřeby je možné provádět i různé kontroly.

Terminál

řešení s terminálem je vhodné při zadávání omezeného množství údajů a tam, kde mohou být identifikační štítky vlivem prostředí hůře čitelné. Do terminálu se nahrávají informace o odečítaných měřidlech a naposledy odečtené hodnoty. Obsluha tak má možnost na místě posoudit i relevantnost odečtených dat.
Podrobnosti viz prospekt, viz. článek ČÁROVINY 2011/1

 Tablet

řešení s tabletem je vhodné pro přehledné zobrazení velkého množství informací o vydaných zařízeních, kdy není zapotřebí časté snímání identifikátorů produktů nebo měřidel. Výhodou může být zadávání požadavků i hlasem.
Podrobnosti viz prospekt ČÁROVINY 2013/1