ProBaze ODPADY SVOZ

Odpady Svoz

SW pro evidenci a vyhodnocení svozu tříděného i komunálního odpadu z nádob nebo pytlů

Aplikace je určena obcím nebo pověřeným organizacím k vedení evidence sběru veškerého odpadu a jeho monitorování. Řešení umožňuje sledovat jednotlivé nádoby včetně jejich naplněnosti, optimalizovat objem rozmístěných nádob na hnízdech nebo evidovat množství vytříděného odpadu dle plátců.

Identifikaci svezeného odpadu můžeme realizovat třemi způsoby:

ČÁROVÝ KÓD nebo dvojdimenzionální kód, RFID a hromadný svoz Z OBCE (bez identifikace nádob).

Princip sběru: Každé nádobě je přiděleno jednoznačné Identifikační Číslo Popelnice (IČP) a pytlům je přidělováno jedinečné Identifikační Číslo Účastníka – Řada (IČUŘ). Tyto identifikátory jsou interpretovány v podobě ČK, 2DK nebo RFID. Podle zvoleného způsobu je nutné určit vhodné snímací zařízení a vhodný způsob umístění tohoto značení na příslušné nádoby nebo pytle. V případě varianty IČO je jednoznačný identifikátor přiřazen obci.

PB ODPADY SVOZ 

Řešení je vhodné provozovat tam, kde chceme efektivně sledovat míru naplněnosti jednotlivých nádob a zároveň minimalizovat náklady na značení nádob či kombinovat se svozem pytlů.
Podrobnosti  ČÁROVINY 2009

PB ODPADY SVOZ  RFID

Pokud upřednostňujete bezobslužnou identifikaci a zároveň nechcete sledovat míru naplněnosti nádob je vhodné toto řešení. Je nutno počítat s vyššími náklady na značení nádob, zejména těch kovových.

PB ODPADY SVOZ IČO

Tam, kde nesledujeme jednotlivé nádoby a zajímá nás pouze množství odpadu svezeného z konkrétní obce, je možné aplikovat tuto variantu. V tomto případě je nutno zajistit objektivní změření množství odpadu z dané obce. (váha na autě nebo převážení auta po odjezdu z obce). Tento způsob lze realizovat samostatně nebo v kombinaci s PB ODPADY SVOZ

MODULY– SW pro evidenci a vyhodnocení svozu je možné doplnit následující moduly:

FAKTURACE, SLEVA, WEB VIEW, EKOKOM, PLÁN SVOZŮ, LOKAL KOM