ProBaze ODPADY SVOZ

ProBaze ODPADY SVOZ

SW pro evidenci a vyhodnocení svozu tříděného i komunálního odpadu z nádob nebo pytlů

Aplikace je určena obcím nebo pověřeným organizacím k vedení evidence svozu veškerého odpadu a jeho monitorování. Řešení umožňuje sledovat jednotlivé výsypy nádob (případně pytlů), včetně jejich naplněnosti nebo hmotnosti, optimalizovat objem rozmístěných nádob na hnízdech, případně frekvenci svozů nebo evidovat množství vytříděného odpadu dle plátců nebo i podnikatelů.

 

Identifikaci svezeného odpadu můžeme realizovat třemi způsoby:

ČÁROVÝ KÓD nebo 2D KÓD, RFID a hromadný svoz Z OBCE (bez identifikace nádob).

Princip řešení: Každé nádobě je přiděleno jednoznačné Identifikační Číslo Popelnice (IČP) a pytlům je přidělováno jedinečné Identifikační Číslo Účastníka – Řada (IČUŘ). Tyto identifikátory jsou interpretovány v podobě čárového nebo 2D kódu případně nahrány do RFID tagu. Podle zvoleného způsobu značení je potřeba zvolit snímací zařízení a vhodný způsob umístění tohoto značení na příslušné nádoby nebo pytle.

 

PB ODPADY SVOZ – Řešení je vhodné provozovat tam, kde chceme efektivně sledovat míru naplněnosti jednotlivých nádob a zároveň minimalizovat náklady na značení nádob či kombinovat se svozem pytlů. V případě svážení většího počtu obcí v jednom svozu není problém rozlišit svezený odpad od jednotlivých obcí. Z pořízených dat je možné sledovat např. nádoby podnikatelů, připravit podklady pro fakturaci, sledovat vytíženost hnízd, optimalizovat rozmístění a svoz nádob dle jejich využití.

PB ODPADY SVOZ RFID – Pokud upřednostňujete bezobslužnou identifikaci a požadujete vážení každé nádoby je vhodné toto řešení. Lze jej provozovat pouze pro bezobslužné načítání nádob nebo se zadáváním naplněnosti (tato varianta již není zcela bezobslužná). Je nutno však počítat s vyššími náklady na značení nádob, zejména těch kovových.

 

MODULY – PB ODPADY SVOZ je možné rozšiřovat o celou řadu modulů. K těm hlavním patří: EKOKOM, mapový portál T-MAPY, LOKALIZACE nádob, MAJETKOVÁ EVIDENCE a celá řada dalších rozšíření, která vám usnadní práci při zpracování agendy související se svozem odpadu.

 

Data pořízená o odvezeném odpadu od občana nebo podnikatele lze zpracovávat společně s daty o odevzdaném odpadu na sběrných dvorech (DVŮR) nebo pytlů (SBĚR). Lze tak získat ucelený přehled o veškerém odevzdaném odpadu občanem nebo podnikatelem.