ProBaze ODPADY DVŮR

ProBaze ODPADY DVŮR

SW pro evidenci a vyhodnocení odevzdaného odpadu občanem nebo podnikatelem do sběrných dvorů

Nabízené řešení je vytvořeno na principu individuálního svozu vytříděného odpadu občany nebo podnikateli do sběrných dvorů. SW je určen pro jeden dvůr nebo více dvorů, které jsou online napojeny na centrální databázi

 

Princip řešení: Občan se zaregistruje a obdrží svoje identifikační číslo účastníka (IČU). Při příjezdu do sběrného dvoru identifikuje kartičkou s IČU a odevzdává jednotlivé typy odpadu. Pracovník dvora identifikuje typ a zadá množství odevzdaného odpadu. Následně může vyplnit stvrzenku na základě údajů v terminálu. Data se zpracují v PBO a vzniknou podklady pro další vyhodnocení (např. pro sledování limitů odevzdávaného odpadu nebo vyúčtování).

 

Aplikace ProBaze ODPADY DVŮR umožnuje sledovat celou řadu veličin a hlavě velice usnadní následné činnosti při výkaznictví a účtování.

  • množství odevzdaného odpadu občanem nebo podnikatelem
  • stanovovat a sledovat limity občanů pro bezplatné odevzdání určitého druhu odpadu
  • provozování více sběrných dvorů online propojených
  • sledování množství odevzdaného odpadu na jednotlivých sběrných dvorech
  • výkaznictví pro více obcí bez ohledu na místo odevzdaného odpadu

Při výpadku datového spojení je možný provoz off-line a následně se data dodatečně přenesou do centrální databáze. Spojení terminálů s centrální databází lze realizovat pomoci WIFI připojení nebo přes datové karty.

Způsob identifikace účastníků a druhů odpadu: čárový, 2D kód nebo NFC

 

Data pořízená o odevzdaném odpadu občanem nebo podnikatelem lze zpracovávat společně s daty o odvezeném odpadu z nádob (SVOZ) nebo pytlů (SBĚR). Lze tak získat ucelený přehled o veškerém odevzdaném odpadu občanem nebo podnikatelem.