ProBaze ODPADY DVŮR

ProBaze ODPADY DVŮR

SW pro evidenci a vyhodnocení odevzdaného odpadu občanem nebo podnikatelem do sběrných dvorů

Řešení je vytvořeno na principu individuálního svozu vytříděného odpadu občany nebo podnikateli do sběrných dvorů.

 

Princip řešení: Občan se zaregistruje a obdrží svoje identifikační číslo účastníka (IČU). Při příjezdu do sběrného dvoru identifikuje kartičkou s IČU a odevzdává jednotlivé typy odpadu. Pracovník dvora identifikuje typ a zadá množství odevzdaného odpadu. Následně může vyplnit stvrzenku na základě údajů v terminálu. Data se zpracují v PBO a vzniknou podklady pro další vyhodnocení (např. výpočet slev nebo vyúčtování).

Aplikace ProBaze ODPADY DVŮR umožnuje sledovat celou řadu veličin a hlavě velice usnadní následné činnosti při výkaznictví a účtování.

  • množství odevzdaného odpadu občanem nebo podnikatelem
  • stanovovat limity občanů pro bezplatné odevzdání určitého druhu odpadu
  • provozování více sběrných dvorů online propojených
  • sledování množství odevzdaného odpadu na jednotlivých sběrných dvorech
  • výkaznictví pro více obcí bez ohledu na místo odevzdaného odpadu
  • možnost zavedení motivačního systému pro občany

Při výpadku datového spojení je možný provoz off-line a následně se data dodatečně přenesou do centrální databáze.

Způsob identifikace účastníků a druhů odpadu: čárový nebo 2D kód

 

Data pořízená o odevzdaném odpadu občanem nebo podnikatelem lze zpracovávat společně s daty o odvezeném odpadu z nádob (SVOZ) nebo pytlů (SBĚR). Lze tak získat ucelený přehled o veškerém odevzdaném odpadu občanem nebo podnikatelem.