ProBaze ODPADY Dvůr

Odpady Dvůr

SW pro evidenci a vyhodnocení sběru odpadu – odvoz odpadu občanem do sběrných dvorů

Nabízené řešení je vytvořeno na principu individuálního svozu vytříděného odpadu občany do sběrných míst. SW je určen pro dvůr nebo více dvorů, který obsluhuje jeden pracovník.

Princip řešení: Občan se zaregistruje a obdrží svoje identifikační číslo účastníka (IČU). Při příjezdu na dvůr se identifikuje kartičkou s IČU a odevzdává jednotlivé typy odpadu. Pracovník dvora identifikuje typ a zadá množství odevzdaného odpadu. Následně může vyplnit stvrzenku na základě údajů v terminálu. Data se zpracují v PBO a vzniknou podklady pro další vyhodnocení (např. výpočet slev nebo vyúčtování).

PB ODPADY DVŮR

Toto řešení je vhodné provozovat tam, kde chceme občanům umožnit odevzdávat vytříděný odpad. Lze sledovat druh a množství odevzdávaného vytříděného odpadu občanem nebo firmou a posuzovat oprávněnost využívání sběrného dvora. Dalším efektem vedení této evidence je možnost motivace občana k vytřiďování odpadu. Výrazným způsobem se zjednodušuje identifikace většího počtu druhů tříděného odpadu.

PB ODPADY DVŮR WIFI

Toto řešení je vhodné provozovat tam, kde dochází k odevzdávání odpadu na velké ploše a jeden pracovník nemůže s občanem obcházet celý areál a zaznamenávat odevzdaný odpad. V tomto případě je vhodné zajistit pokrytí sběrného dvora WIFI signálem a data odesílat z jednotlivých stanovišť „vzduchem“.

MODULY

k této aplikaci je možné doplnit následující moduly SLEVA a WEB VIEW