Řešení

Zákaznická řešení

Naším hlavním cílem je vedle zákaznických řešení nabízet správně vybraná standardní řešení, která se co nejvíce blíží konkrétním potřebám klienta.

Naše řešení lze rozdělit do následujících hlavních oblastí :

Odpady

Pro pomoc s řešením problematiky evidence v odpadovém hospodářství jsme vytvořili několik aplikací zaměřených na konkrétní řešení dle způsobu svážení odpadů (SVOZ, DVŮR, SBĚR).

Uvedené způsoby jsou dále rozděleny podle specifických podmínek zvoleného způsobu manipulace s odpadem  …….

Majetek

Problematika evidence majetku je neustále aktuální a týká se velké většiny organizací, které mají tuto zákonnou povinnost. Pro provádění vlastní inventarizace i samotného vedení evidence majetku jsme vytvořili několik nástrojů, které s využitím moderních identifikačních technologií usnadní a zpřesní inventuru i její vyhodnocování. Nasazením tohoto …….

Identifikace UDI

Právní předpis o zdravotnických prostředcích „MDR“ a „IVDR“ z Úředního věštníku L 117 ze dne 5.května 2017 obsahuje specifikace o UDI s registrací dat o výrobku v databázi EUDAMED. Aktuálně jsou v rámci UDI obsahy čarových kódů na produktu i na obalu kompatibilní se specifikacemi platnými v USA a v Evropě.