Řešení

Zákaznická řešení

Naším hlavním cílem je vedle zákaznických řešení nabízet správně vybraná standardní řešení, která se co nejvíce blíží konkrétním potřebám klienta.

Naše řešení lze rozdělit do následujících hlavních oblastí :

Odpady

Pro pomoc s řešením problematiky evidence v odpadovém hospodářství jsme vytvořili několik aplikací zaměřených na konkrétní řešení dle způsobu svážení odpadů (SVOZ, DVŮR, SBĚR).

Uvedené způsoby jsou dále rozděleny podle specifických podmínek zvoleného způsobu manipulace s odpadem  …….

Majetek

Problematika evidence majetku je neustále aktuální a týká se velké většiny organizací, které mají tuto zákonnou povinnost. Pro provádění vlastní inventarizace i samotného vedení evidence majetku jsme vytvořili několik nástrojů, které s využitím moderních identifikačních technologií usnadní a zpřesní inventuru i její vyhodnocování. Nasazením tohoto …….

Mobilní pracovník

Mobilita ve v dnešní době neodmyslitelnou součástí našeho života, a proto se snažíme tam, kde je to jde, přispět i mobilitou našich aplikací. Dále jsou uvedeny některé oblasti, kde je možné tuto mobilitu uplatnit.

Možnosti uplatnění: uplatní se všude tam, kde je nutno v terénu (mimo centrální pracoviště) ……

Identifikace UDI

Po vyplnění údajů na následující stránce, Vám na zadaný mail bude zaslána elektronická publikace, pojednávající o problematice UDI. Proto prosím vypňte údaje pečlivě, tak aby byla publikace doručena na správnou adresu.