Majetek

Evidence majetku

Problematika evidence majetku je neustále aktuální a týká se velké většiny organizací, které mají tuto zákonnou povinnost. Pro provádění vlastní inventarizace i samotného vedení evidence majetku jsme vytvořili několik nástrojů, které s využitím moderních identifikačních technologií usnadní a zpřesní inventuru i její vyhodnocování. Nasazením tohoto způsobu identifikace dochází výrazným úsporám na lidských zdrojích. Dochází ke značnému urychlení hlavně na straně zpracování pořízených dat. Společným identifikátorem majetků a lokalit ve všech aplikacích je převážně ČÁROVÝ nebo DVOUDIMENZIÓNÁLNÍ KÓD, je ale možné i použití RFID tagů.

Evidence majetku? S námi – ANO, a to snadno a rychle!

ProBaze MAJETEK SW INVENTURA TERMINÁL

Tento SW slouží všem organizacím k provádění fyzické inventarizace majetku pomocí čárových nebo dvojdimenzionálních kódů. Inventarizaci majetků lze i s využitím RFID technologie, je však nutné zvážit všechny aspekty.

ProBaze MAJETEK KOM

Aplikace je určena organizacím provádějící pravidelné inventury pomocí kódů a je vhodné inventovaná data před přenosem do IS zkontrolovat nebo průběžně vyhodnocovat. Další možností využití je možnost sehrání inventovaných dat z více zdrojů a jejich společné inventování.

ProBaze MAJETEK

Informační systém pro samostatné vedení evidence neinvestičního majetku. Při napojení na data o investičním majetku, vedeném v ekonomickém IS, umožní jeho import a následnou inventuru veškerého majetku. Komunikuje se terminálem se snímačem čárového kódu a TTR tiskárnou.

ProBaze MAJETEK MODULY

Moduly jsou určeny pro rozšíření funkcionality SW pro inventarizaci majetku. Vedle standardních funkcí umožní uživateli rozšířit dostupné informace k danému předmětu (OBRÁZEK), rozšířit možnosti sledování umístění předmětů (PODLOKALITA) nebo využívat i k evidování doplňujících informací k inventovanému předmětu (REVIZE).