Majetek

Evidence majetku

Problematika evidence majetku je neustále aktuální a týká se organizací, které mají tuto zákonnou povinnost. Pro provádění vlastní inventarizace i samotného vedení evidence majetku jsme vytvořili několik nástrojů, které s využitím moderních identifikačních technologií usnadní a zpřesní inventuru i její vyhodnocování. Nasazení tohoto způsobu identifikace vede k výrazným úsporám na lidských zdrojích. Dochází ke značnému urychlení hlavně na straně zpracování pořízených dat. Společným identifikátorem označení majetků a lokalit ve všech aplikacích je ČÁROVÝ nebo 2D KÓD, je ale možné i použití RFID tagů.

ProBaze MAJETEK SW INVENTURA TERMINÁL

Tento SW je určen pro mobilní terminály s vlastním OS a tlačítkovou klávesnicí (terminály DENSO). Slouží k provádění fyzické inventarizace majetku pomocí čárových nebo 2D kódů. Je možné jej napojit na různé informační systémy. Je vytvořen v několika verzích s různými úrovněmi rozsahu poskytovaných informací.

SW INVENTURA ANDROID TM

Tento SW je určen pro mobilní terminály, případně mobilní telefony s OS ANDROID. Umožňuje provádět fyzické inventarizace majetku pomocí čárových nebo 2D kódů. Využívá všechny vlastnosti zařízení – 2D imager, velký displej, posun obrazovek, dotykovou klávesnici. U mobilních telefonů probíhá rozpoznání kódů přes objektiv fotoaparátu s využitím umělé inteligence. Data pro inventuru jsou brána z různých informačních systémů.Tento SW je určen pro mobilní terminály, případně mobilní telefony s OS ANDROID. Umožňuje provádět fyzické inventarizace majetku pomocí čárových nebo 2D kódů. Využívá všechny vlastnosti zařízení – 2D imager, velký displej, posun obrazovek, dotykovou klávesnici. U mobilních telefonů probíhá rozpoznání kódů přes objektiv fotoaparátu s využitím umělé inteligence. Data pro inventuru jsou brána z různých informačních systémů.

SW INVENTURA RFID

SW využívá pro čtení RFID technologii případně 2D imager. Majetek je tedy označen UHF tagy (smart labely, případně odstíněnými). Identifikace může být doplněna 2D kódy. Podařilo se vyladit požadavky na průkaznou a jednoznačnou inventuru s možnostmi této identifikace. Inventura je díky této technologii rychlá a díky propracovanému SW také vypovídající. SW lze napojit na z různé informační systémy.

ProBaze MAJETEK

Informační systém pro samostatné vedení evidence neinvestičního majetku. Při napojení na data o investičním majetku, vedeném v ekonomickém IS, umožní jeho import a následnou inventuru veškerého majetku. Systém umožňuje veškeré potřebné úkony spojené s evidencí majetků – zařazování, přesuny i vyřazování. Evidenci rozšiřujících informací o předmětech. Systém zajišťuje komunikaci se mobilním terminálem a tiskárnou etiket. Nedílnou součástí jsou potřebné inventurní výstupy. Lze jej provozovat i jako SW pro zpracování inventurních výsledků v návaznosti na nadřízený informační systém.

„Android is a trademark of Google LLC.“