Služby

Naše služby zákazníkům zahrnují následující kategorie :

 

Poradenství

Jsme jeden z pěti akreditovaných partnerů společnosti GS1 v České republice. Poskytujeme kompletní poradenství v oblasti značení 1D a 2D čárovým kódem a RFID technologií, a to jak pro standardy GS1, tak i mimo ně. Na základě požadavků zákazníka jsme schopni vypracovat analýzu a následné řešení daného problému.

 

Tisk

Mezi standardní služby patří zákaznický potisk etiket, který je vyhotoven na základě grafického návrhu. Návrh je následně odsouhlasen zákazníkem a je vytištěno požadované množství etiket, daného provedení (papírové/plastové etikety; barva potisku atd.). Další službou je testování kvality čárových kódů. V případě problematického načítání čárových kódů, jsme schopni otestovat takovéto etikety speciálním verifikátorem a stanovit příčinu problémů se čtením kódů.
V neposlední řadě se zabýváme návrhem a tvorbou tzv. logistických etiket s SSCC kódy,  které umožňují unikátní identifikaci logistických jednotek.

 

Inventarizace majetku

Služby v oblasti inventarizace majetku zahrnují celou škálu činností, které pokrývají kopletní řešení této problematiky. Mezi tyto činnosti patří : označení majetku a lokalit etikatami s 1D nebo 2D kódem, provedení standarních inventur, pasportizaci lokalit, kategorizaci majetků, optimalizaci názvů, koordinaci inventur, pronájem terminálů a SW pro inventurizaci a vytištění etiket majetků.

 

Sklad

V oblasti skladových zásob provádíme inventarizaci skladových zásob, poradenství v oblasti logistiky a značení, zasíťování skladů, značení skladových pozic a pronájem terminálů pro inventuru skladových zásob.

 

HW

Naši technici jsou schopni provádět konfigurace a servis veškerých námi dodávaných zařízení. Jedná se hlavně o snímače čárových kódů, datové terminály, tiskárny čárových kódů a instalace a nastavení WiFi sítí.

 

SW

Mimo našich standardních produktů provádíme i SW na zakázku.

 

Pronájem

Mezi naše služby patří i pronájem snímačů, terminálů a tiskáren čárových kódů.