SW INVENTURA TERMINÁL

SW Inventura – Terminál

SW pro fyzické provedení inventury terminálem s klávesnicí

Tento SW je určen pro mobilní terminály s vlastním OS a tlačítkovou klávesnicí (terminály DENSO). Slouží k provádění fyzické inventarizace majetku pomocí čárových nebo 2D kódů. Je možné jej napojit na různé informační systémy. Je vytvořen v několika verzích s různými úrovněmi rozsahu poskytovaných informací.

Princip inventury ČK a 2D: Každá lokalita je označena unikátním pasportizačním kódem. Předměty jsou také označeny jedinečnými kódy předmětů.

Do terminálu se nahraje seznam inventovaných předmětů vč. očekávaného umístění jednotlivých předmětů, případně další doplňkové informace (nákladové středisko, výrobní číslo, …).

Inventurník s pomocí mobilního terminálu sejme kód lokality a pak snímá kódy předmětů v této lokalitě. Takto pořízená data se ukládají do paměti terminálu a následně se přenášejí do IS k dalšímu zpracování.

SW spolupracuje s informačním systémem, ze kterého čerpá data pro inventuru a po jejím provedení data odesílá zpět na zpracování.

 

SW INVENTURA terminál může spolupracovat s různými informačními systémy, ve kterých je vedena evidence majetku. Standardně je toto připojení vytvořeno pro systémy: MÚZO, VERA, GORDIC, BAKALÁŘI, HELIOS GREEN, MIKROS, BBM, CASTIS, MAGION.

V případě, že uživatel nemá vhodný informační systém, je možné vést evidenci majetku i v SW ProBaze MAJETEK, který je produktem naší firmy.

Na základě definovaného datového rozhraní lze realizovat připojení i na další informační systémy.

Vlastnosti terminálů DENSO BHT OS: nedotykový displej, ovládání přes fyzickou klávesnici, cílené zaměření využití, dlouhá doba provozu na jedno nabití, možnost provozu na AAA baterie u některých typů, 3 druhy potvrzování uživatelských operací.

 

SW Inventura terminál je vytvořen v několika verzích:

INVENTURA BASIC

Do terminálu se nahrávají inventované předměty s jejich očekávaným umístěním. Obsluha zaznamenává kódy předmětů sejmuté v dané lokalitě. Po ukončení snímání předmětů vybrané lokality lze zobrazit v ní dosud nenasnímané předměty. Po skončení inventury se data přenesou do IS k dalšímu zpracování.

INVENTURA KLASIK

Uvedená verze rozšiřuje základní verzi o další statistiky a náhledy na data.

INVENTURA KLASIK+

Umožňuje oproti verzi KLASIK listování v lokalitách formou seznamu a alternativní snímání předmětů při zobrazení předmětů formou seznamu (vhodné pro terminály s větším displejem)

Modul OBRÁZEK

Výše uvedené verze SW lze doplnit o zobrazení fotografie inventovaných předmětů.

UMĚLECKÉ SBÍRKY

Speciální verze SW pro inventarizaci uměleckých sbírek s mobilními terminály BHT OS spolupracující s památkovým IS CASTIS a umožňující provádění výpůjček předmětů (exponátů).

BAKALÁŘI

Speciální verze SW pro inventarizaci majetku s IS BAKALÁŘI. Pro terminály BHT OS je k dispozici i režim VÝPŮJČEK (výpůjček knih).