SW INVENTURA TERMINÁL

ProBaze MAJETEK SW INVENTURA TERMINÁL

SW INVENTURA TERMINÁL
SW pro fyzické provedení inventury v terénu

Tento SW slouží všem organizacím k provádění fyzické inventarizace majetku pomocí čárových nebo dvojdimenzionálních kódů. Inventarizaci majetků lze provádět i s využitím RFID technologie, je však nutné zvážit všechny aspekty.

Princip inventury ČK a 2D: Každé lokalitě i předmětu je přiděleno jedinečné číslo, kterým je označen. Do terminálu se nahrají očekávaná umístění inventovaných předmětů, případně další doplňkové informace (nákladové středisko, výrobní číslo, …). Pracovník identifikuje lokalitu a snímá předměty v ní nalezené. Informace o sejmutí jejich kódu se ukládá do paměti terminálu a následně se přenáší do IS k dalšímu zpracování.

INVENTURA MINIMUM

do terminálu se nenahrávají žádná dat. Obsluha pouze zaznamená kódy sejmuté v dané lokalitě a po ukončení inventury se data přenesou do IS k dalšímu zpracování.

INVENTURA BASIC

do terminálu se nahrávají inventované předměty s jejich očekávaným umístěním. Obsluha zaznamenává kódy předmětů sejmuté v dané lokalitě. Po ukončení snímání předmětů vybrané lokality může zobrazit v ní dosud nenasnímané předměty. Po skončení inventury se data přenesou do IS k dalšímu zpracování.  Podrobnosti ČÁROVINY 2010

INVENTURA KLASIK

do terminálu se nahrávají inventované předměty s jejich očekávaným umístěním (případně další doplňkové informace – např. nákladové středisko, odpovědná osoba, výrobní číslo, …). Obsluha zaznamenává kódy předmětů sejmuté v dané lokalitě. Po ukončení snímání předmětů vybrané lokality může zobrazit v ní dosud nenasnímané předměty. K dispozici jsou i další statistiky např. celková statistka všech nahraných předmětů a lokalit, přemístěné předměty, …. Po skončení inventury se data přenesou do IS k dalšímu zpracování.  Podrobnosti ČÁROVINY 2010

INVENTURA RFID

do terminálu se nahrávají inventované předměty s jejich očekávaným umístěním. Obsluha zaznamená tagy sejmuté v dosahu antény terminálu. Na rozdíl od předchozích variant je nutné hromadné zpracování nasnímaných předmětů. Vzhledem ke zvolené technologii může docházet k načtení předmětů z vedlejších místností. Po skončení inventury se data přenesou do IS k dalšímu zpracování. Podrobnosti ČÁROVINY 2010

Možné MODULY – aplikace BASIC a KLASIK je možné doplnit následující moduly

OBRÁZEK,  ZÁPŮJČKA, PODLOKALITA