Odpady Sběr

ProBaze ODPADY SBĚR

Uvedená aplikace slouží malým obcím nebo pověřeným organizacím k vedení evidence sběru tříděného odpadu. Řešení je vytvořeno na principu individuálního sběru tříděného odpadu v pytlích občany na sběrná místa. Pro značení je vhodné použít čárový nebo 2D kód.

Dodává se ve dvou variantách KUSY nebo HMOTNOST.

Toto řešení je vhodné provozovat tam, kde nelze efektivně uplatňovat klasický svoz pytlů od občanů a kde není ani rentabilní provozování sběrného dvora. Přesto bude možné motivovat občany, aby třídili odpad, aby mohli získat slevu na poplatcích a zároveň tím nebyla neúměrně zatížena administrativa obce.

Princip řešení: Každému občanovi je přiděleno jednoznačné Identifikační Číslo Účastníka – Řada (IČUŘ). Tyto identifikátory jsou interpretovány v podobě ČK nebo 2Dkódu. Takto přidělené kódy se vytisknou na etikety a občan je lepí na pytle s odpadem. Při zpracování nebo svážení se kódy nasnímají do záznamového zařízení a následně se vyhodnotí.

PB ODPADY SBĚR – KUSY – do terminálu se načítají pouze kusy – pytle a vyhodnocení se odvíjí od jejich počtu.

PB ODPADY SBĚR – VÁHA – ke každému sejmutému kódu pytle obsluha zadá skutečnou hmotnost pytle. Aplikace pak dává informace o množství odevzdaného odpadu pro komoditu a občana.