ProBaze ODPADY Moduly

Odpady Moduly

SW moduly pro doplnění jednotlivých řešení ProBaze ODPADY

Uvedené moduly aplikace jsou určeny pro následné zpracování pořízených dat dle jejich určení. Rozšiřují funkcionalitu ProBaze ODPADY o:

  • větší variabilitu zpracování dat (EKOKOM, FAKTURACE)
  • množství zpracovávaných veličin (SLEVA, PLÁN)
  • možnost ručního zadávání dat (IČO)
  • možnost náhledu na data (WEB)
  • možnost stahování dat (LOKAL KOM)

Vedle těchto standardizovaných modulů jsme připraveni na další rozvoj zákaznických modulů.

EKOKOM

Tento modul je určen k vytvoření výkazu pro EKOKOM na základě pořízených dat o shromážděném odpadu. Jeho výstupem je vyplněný formulář v XLS souboru připravený k odeslání.

IČO

Jednotlivé nádoby nejsou označeny čárovým kódem nebo jiným identifikátorem. Obsluha pouze zaznamenává počty svezených nádob za obec a jejich hmotnost. Výsledkem je informace o počtu svezených nádob a celkové hmotnosti odpadu za obec.

PLÁN

Umožní naplánovat svážení jednotlivých nádob a následně tento plán svozu porovnat s reálně svezenými nádobami.

WEB VIEW

Tato aplikace slouží pro zpřístupnění informací jednotlivým občanům o množství a druhu jimi vytříděného odpadu. Po zadání přístupového jména a hesla se občan dozví čeho a kolik v daném období doposud vytřídil a odevzdal.

LOKAL KOM

Tento modul slouží pro přenos dat z detašovaných pracovišť do centrální ProBaze.