Mobilní pracovník

MOBILNÍ PRACOVNÍK

Mobilita ve v dnešní době neodmyslitelnou součástí našeho života, a proto se snažíme tam, kde je to jde, přispět i mobilitou našich aplikací. Dále jsou uvedeny některé oblasti, kde je možné tuto mobilitu uplatnit.

Možnosti uplatnění: uplatní se všude tam, kde je nutno v terénu (mimo centrální pracoviště) pořizovat data a na místě řešit jejich okamžité zpracování ať už se jedná o vystavení dokladu přímo v terénu, okamžité přenesení dat o objednávce, nebo prověření stavu na skladě či mobilní sběr dat včetně posouzení jejich relevantnosti. Možných přístupů je několik a možností uplatnění celá řada. Dále uvádíme typické aplikace. kde se zmíněné principy uplatňují.

Mobilní PRODEJ

Tato aplikace slouží k prodeji zboží formou mobilního neboli ambulantního prodeje, tedy prodejem z auta s využitím identifikace zboží pomocí čárových nebo dvojdimensionálních kódů, event. RFID technologie. Součástí řešení je i možnost tisku prodejního dokladu na mobilní tiskárně.

Objednávka V TERÉNU

Toto řešení umožní v terénu pořizovat objednávky, které lze okamžitě odeslat do centrály či nejprve ověřit dostupnost objednávaného zboží. Podle způsobu identifikace objednávaného zboží je vhodné zvolit i odpovídající mobilní zařízení.

Odečty – REVIZE

Mobilní terminály jsou velmi platným pomocníkem při identifikaci různých měřičů. Tam, kde jsou měřiče označeny identifikačním kódem, je vedle jejich identifikace možné zadávat i odečtené hodnoty či jiné potřebné informace. V případě revizí se zadává její výsledek, nebo se zadávají i naměřené hodnoty. Všechny informace se pak přenesou do IS.