Mobilní prodej

Mobilní prodej

Tato aplikace slouží k prodeji zboží formou mobilního neboli ambulantního prodeje, tedy k prodeji z auta s využitím identifikace zboží pomocí čárových nebo dvojdimensionálních kódů, event. RFID technologie. Součástí řešení je i možnost tisku prodejního dokladu na mobilní tiskárně.

MOBILNÍ PRODEJ V TERMINÁLU

Princip mobilního prodeje: Jde o dodávky zboží přímo k odběratelům / partnerům. Výrobkům (obecně zboží) jsou přiděleny jedinečné identifikátory – jsou dostupné v podobě čárových kódů buď přímo na zboží, nebo v příručním katalogu apod. Lze kombinovat identifikaci obchodním kódem EAN13 s identifikací přes interní kód zboží. Po uskutečnění obchodní transakce je možné vytisknout prodejní doklad, který se následně přenese do IS k zaúčtování.

MOB. PRODEJ STANDARD

V mob. terminálu je nahraný katalog zboží (vč. jednoduchého ceníku) a seznam partnerů. V domovské firmě lze provést naskladnění „kolového skladu“ (tj. skladu na autě). V terénu se provádějí jednotlivé prodeje – na fakturu / za hotové apod. – identifikuje se partner (např. sejmutím kódu z osob. karty, výběrem ze seznamu), do paměti terminálu se ukládají odpovídající doklady. Lze pracovat i s váhovými kódy (u některých potravin – např. drůbež). Na daný doklad lze poskytnout celkovou slevu.Po návratu do domovské firmy lze provést vyskladnění „kolového skladu“  a pořízená data (prodej / dodávky) se přenesou do PC k dalšímu zpracování v IS.

Podrobnosti viz. článek ČÁROVINY 2013/1

Modul Print ZPL

Při prodeji lze na místě vytisknout doklad na mobilní tiskárně napájené z akumulátoru či z autobaterie (ovládá se bezdrátově přímo z terminálu).

Modul Objednávky z PC

Do terminálu lze nahrát objednávky, podle kterých pak lze v terénu provádět dodání / prodej